انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

معرفی آزمایشگاه مرکز :


آزمایشگاه از لحاظ موقعیت مکانی  در ضلع شمالی بیمارستان  جنب اورژانس قرار دارد.

این واحد عظیم دارای بخشهای مختلفی از جمله بیوشیمی ، انعقادی ، هماتولوژی ،میکروبیولوژی ،بانک خون ،سرولوژی ،تجزیه ادرار ، گازهای خونی و پاتولوژی می باشد.
وظیفه  انجام آزمایشات  گوناون  و پاسخدهی  به نیاز های  بیماران در این زمینه ها بر عهده  مجموعه  مذکور می باشد.
خدمات آزمایشگاه 24 ساعته و در تمام ایام به بیماران بستری و سرپایی ارائه می گردد.
در  ذیل به معرفی کاملتر این واحد خواهیم پرداخت.

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 تاریخچه
 اهداف