انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

ارائه و توسعه خدمات مستمر در زمینه قلب و عروق
ارائه بهترین خدمات آزمایشگاهی اثر بخش با هزینه مناسب
حمایت از پ‍ژوهش های بنیادی
مشارکت در خدمات پیشگیری و ارتقاء سلامت جامعه