انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   مهدی   آقابیگ      متصدي امور دفتري   آزمايشگاه   دیپلم 
 2   سمیه   ابراهیمی   علوم آزمایشگاهی   كارشناس   آزمايشگاه   ليسانس 
 3   سید ابوالفضل   امارتی   میکروبشناسی   كارشناس   آزمايشگاه   ليسانس 
 4   حبیب اله   باغبانی   علوم آزمایشگاهی   كارشناس   آزمايشگاه   ليسانس 
 5   علی   بغدادی   علوم آزمایشگاهی   كاردان   آزمايشگاه   فوق ديپلم 
 6   ناهید   بوجارکار      نمونه گير   آزمايشگاه   دیپلم 
 7   مریم   پاکزاد      متصدي امور دفتري   آزمايشگاه   دیپلم 
 8   نادر   پور افشار   علوم آزمایشگاهی   كارشناس   آزمايشگاه   ليسانس 
 9   راستین   پوراصغریان   علوم آزمایشگاهی   كاردان   آزمايشگاه   فوق ديپلم 
 10   محبوبه   پیک علی   علوم آزمایشگاهی   كاردان   آزمايشگاه   فوق ديپلم 
 11   سعید   تات   علوم آزمایشگاهی   كارشناس   آزمايشگاه   ليسانس 
 12   قدرت الله   تکبیری      نمونه گير   آزمايشگاه   دیپلم 
 13   غزال   تولائی   علوم آزمایشگاهی   كارشناس   آزمايشگاه   كارشناسي 
 14   محمدطالب   جانثار حسینی   علوم آزمایشگاهی   كاردان   آزمايشگاه   فوق ديپلم 
 15   آمنه   جلیل نسب   علوم آزمایشگاهی   كاردان   آزمايشگاه   فوق ديپلم 
 16   حسین   جناب   علوم آزمایشگاهی   كارشناس   آزمايشگاه   فوق ليسانس 
 17   تقی   جهانبخشی   علوم آزمایشگاهی   كاردان   آزمايشگاه   فوق ديپلم 
 18   اشرف السادات   حسینی      نمونه گير   آزمايشگاه   دیپلم 
 19   علی اکبر   حسینی ابن وائی   علوم آزمایشگاهی   كارشناس   آزمايشگاه   ليسانس 
 20   شهره   حکمت   شیمی کاربردی   كارشناس   آزمايشگاه   فوق ليسانس 
1 2 3 4