انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نمایش بر اساس 
 پروتئین بنس جونز
آزمایش بررسی وجود پروتئین در ادرار با تاکید بر پروتئین بنس جونز
دوشنبه 9 اسفند 1395
دانلود فایل (word)
 تروپونین
مروری بر تست تروپونین
دوشنبه 9 اسفند 1395
دانلود فایل (word)
 مروری بر تست FDP و D-Dimer
مروری بر تست FDP و D-Dimer
سه شنبه 30 آذر 1395
دانلود فایل (word)
 آزمایش رسوب ادرار
آزمایش رسوب ادرار
سه شنبه 9 دى 1393
 شرح وظایف کلیه پرسنل آزمایشگاه
شرح وظایف کلیه پرسنل آزمایشگاه
دوشنبه 28 مهر 1393
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل آزمایشات و دامنه طبیعی کلیه آزمایشات مرکز
دستورالعمل آزمایشات و دامنه طبیعی کلیه آزمایشات مرکز
دوشنبه 28 مهر 1393
دانلود فایل (word)
 آموزشها و توانایی افراد ازمایشگاه جهت کلیه پرسنل آزمایشگاه
آموزشها و توانایی افراد ازمایشگاه جهت کلیه پرسنل آزمایشگاه
چهارشنبه 2 مهر 1393
دانلود فایل (word)
 کتابچه توجیهی تخصصی آزمایشگاه
کتابچه توجیهی تخصصی آزمایشگاه جهت استفاده کلیه کارکنان
چهارشنبه 2 مهر 1393
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل انگل شناسی و تجزیه ادرار
دستورالعمل کار در بخش انگل شناسی و تجزیه ادرار
يکشنبه 9 شهريور 1393
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل جمع آوری نمونه
دستورالعمل جمع آوری نمونه بیماران
يکشنبه 9 شهريور 1393
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه
دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه
يکشنبه 9 شهريور 1393
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل میکروبشناسی
دستورالعمل میکروبشناسی
يکشنبه 9 شهريور 1393
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل هماتولوژی
دستورالعمل کار در بخش هماتولوژی
يکشنبه 9 شهريور 1393
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل بخش انعقادی
دستورالعمل بخش انعقادی
يکشنبه 9 شهريور 1393
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل بخش گازهای خونی
دستورالعمل کار در بخش گازهای خونی
يکشنبه 9 شهريور 1393
دانلود فایل (word)
 دستور العمل بانک خون
دستور العمل کار در بخش بانک خون
يکشنبه 9 شهريور 1393
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل بیوشیمی
دستورالعمل کار در بخش بیوشیمی
يکشنبه 9 شهريور 1393
دانلود فایل (word)
 دستور العمل پذیرش
پذیرش بیماران در آزمایشگاه
يکشنبه 9 شهريور 1393
دانلود فایل (word)
 پرسشنامه سوالات دی 91
پرسشنامه سوالات دی 91
پنجشنبه 28 دى 1391
دانلود فایل (word)
 سوالات آزمایشگاه
سوالات آزمایشگاه
پنجشنبه 28 دى 1391
دانلود فایل (word)