انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نوع خبر 
 
 بخش هورمون شناسی
انجام کلیه آزمایشات تشخیصی هورمون با استفاده از دستگاه های روز دنیا
دوشنبه 18 ارديبهشت 1396  12:1
 بخش میکروبشناسی
انجام کلیه آزمایشات تشخیصی میکروبشناسی و بررسی مقاومت های دارویی طبق استانداردهای ‍CLSI
دوشنبه 18 ارديبهشت 1396  11:54