بیو شیمی

بخش بیوشیمی :

آزمایشات متنوعی در این بخش انجام می گیرد که برای انجام این آزمایشات از دستگاه های اتوآنالایزر شیمی استفاده می گردد .
ازجمله تستهای مورد انجام در این بخش می توان آزمایشات چربی  و قند خون ،اوره ،تستهای کبدی ،آزمایشات مربوط به علل کم خونی ،  آنزیمهای قلبی ، تستهای اختصاصی هورمون ها،  اندازه گیری سطح سرمی داروها   ، تست های هپاتیت ، ایدز ، و ..............را نام برد.