نمونه ناشتا

دستورالعمل نمونه ناشتا

ممکن است برای بعضی از آزمایشها نمونه خون یا ادرار بصورت ناشتا لازم باشد. دلیل آن تغییر میزان برخی از مواد موجود در خون یا سایر مایعات بدن پس از خوردن غذاست و لذا لازم است از چند ساعت قبل غذایی خورده نشود، مثل آزمایشات قند و چربی
اگر از شما خواسته شود ناشتا به آزمایشگاه مراجعه کنید، رعایت نکات زیر الزامی است:

1- دوازده ساعت (12) قبل از دادن نمونه از خوردن غذا و نوشیدنی (به جز آب) پرهیز کنید. بطور معمول شروع پرهیز از 8 شب قبل از روز آزمایش زمان مناسبی است.

2- در صورت احساس تشنگی می توانید آب بنوشید ولی نوشیدن آبمیوه، چای و قهوه ممنوع است.

3- در مدت زمان یاد شده سیگار نکشید، آدامس نجوید، ورزش نکنید.

4- چنانچه در حال مصرف داروهای خاصی هستید، مصرف را ادامه دهید مگر آنکه پزشکتان شما را منع کند.

5- پس از انجام نمونه گیری می توانید رژیم غذایی طبیعی خود را از سر گیرید.