نمونه ادرار جهت کشت ادرار (خانم ها)

 دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار جهت کشت ادرار (خانم ها) : 

1 - بهترین نمونه جهت تشخیص عفونت های ادراری ، نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است . 

2 - پیش از انجام آزمایش از نوشیدن مقادیر زیاد آب و سایر مایعات اجتناب نمایید . 

3 - دست های خود را کاملا با آب و صابون به خوبی شسته و خشک نمایید . 

4 - درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید. تحت هیچ عنوان دست های شما نباید با سطح داخلی ظرف ادرار یا درب آن تماس پیدا کند . 

5 – ناحیه تناسلی خارجی را طبق دستور آزمایشگاه با محلول ضدعفونی کننده، کاملا" ضد عفونی کنید. 

6 - درب ظرف کشت ادرار را با احتیاط باز کنید ، تحت هیچ عنوان دست های شما نباید با سطح داخلی ظرف ادرار یا درب آن تماس پیدا کند . 

7 - پس از این که جریان ادرار شروع شد ، قسمت اولیه ادرار (2 ثانیه اول) را دور ریخته و بقیه ادرار را تا حجم 30 میلی لیتر (حداقل نصف ظرف) جمع کنید .
توجه داشته باشید که ظرف مذکور تحت هیچ عنوان با پوست اطراف ناحیه تناسلی تماس پیدا نکند . 

8 - درب ظرف را بسته و آن را به آزمایشگاه تحویل دهید . 

9 - در صورتی که نمونه خارج از آزمایشگاه تهیه می شود ، لازم است سریعا" به آزمایشگاه ارسال شده و تا آن زمان در جای خنک نگهداری شود .
بهتر است در صورت امکان شب پیش از نمونه برداری حمام کنید .    
فراموش نشود ، ظرف  ادرار بایستی  دارای برچسب نام و نوع آزمایش باشد .