نمونه ادرار جهت کشت ادرار (ویژه آقایان)

 دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرارجهت کشت ادرار (ویژه آقایان)  

نمونه ادرار برای تشخیص انواع عفونت های دستگاه ادراری و اثبات وجود ، کمی یا زیادی برخی از مواد و سلول ها از جمله قند ، پروتئین ، خون ، گلبول های سفید و گلبول های قرمز تحت بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم کشت داده می شود .   توجه داشته باشید که : 
بهترین نمونه برای تشخیص عفونت های ادراری نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است .
اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوری آلوده گردد نتایج آزمایش تجزیه ادرار و کشت آن خصوصا از نظر تشخیص عفونت ها دچار اشکال خواهد شد .
لذا ضرورت دارد تا نمونه ادرار با رعایت موارد ذیل تهیه گردد :  

    پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب نمائید .  

    دست های خود را کاملا با آب و صابون شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید .  

    در ظرف را با احتیاط باز کنید . تحت هیچ عنوان دست های شما نباید با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند .  

    بدون تماس ناحیه تناسلی با ظرف ادرار،مقدار کمی از قسمت اول ادرار (دو ثانیه اول) را به داخل توالت تخلیه کرده و حدود 30 میلی لیتر (نصف ظرف نمونه) از آن را جمع آوری نمائید .  

    درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحویل آزمایشگاه دهید . 

مراجعه کننده گرامی : 
در صورتی که نمونه در منزل تهیه می شود : 

    حداکثر 20 دقیقه پس از جمع آوری باید آن را در دمای معمولی یخچال قرار دهید .  

    نمونه ادرار را تقریبا تا 12 ساعت پس از جمع آوری می توان در یخچال نگهداری نمود . ولی بهتر است نمونه ادرار ظرف مدت یک ساعت به آزمایشگاه منتقل گردد. 

    در زمان انتقال نمونه ادرار به آزمایشگاه آن را در کنار یخ قرار دهید. 

فراموش نشود ، ظرف  ادرار بایستی  دارای برچسب نام و نوع آزمایش باشد .