نمونه مدفوع

دستورالعمل جمع آوری نمونه مدفوع  

رایج ترین کاربرد آزمایش مدفوع تشخیص انواع مختلف انگل های بیماریزا در روده است .
افرادی که دارای آزمایش مدفوع می باشند ، باید برای مدت 7 تا 10 روز پیش از انجام این آزمایش از درمان با روغن کرچک یا روغن های معدنی ، بیسموت ، منیزیوم ، ترکیبات ضد اسهال ، تنقیه با باریوم و مصرف آنتی بیوتیک ها(در صورت داشتن کشت مدفوع) خودداری نمایند . بهتر است این آزمایش در سه نوبت یک روز در میان انجام شود .
نمونه مدفوع باید مستقیما در ظرفی که از طرف آزمایشگاه در اختیار بیمار قرار می گیرد جمع آوری شود .
اگر بیمار بستری است ، نمونه مدفوع را در یک ظرف خشک جمع آوری نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص (آبسلانگ) ، نمونه را به ظرف نگهدارنده برچسب دار منتقل نمائید .
 بیماران باید نمونه جمع آوری شده را خصوصا در موارد مشکوک به اسهال خونی بلافاصله به آزمایشگاه ارسال کنند .
اگر انجام آزمایش حداکثر تا 30 دقیقه پس از جمع آوری نمونه امکان پذیر نباشد ، لازم است تا نمونمه در دمای معمولی یخچال قرار داده شود .